EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Araştırma Görevlisi Alımı Sonuçları (04.09.2015)

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümüne araştırma görevlisi alımı için yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Başarılı olan adaylar:

Fizik Eğitimi

Asil: Ayşe Nihan Şatgeldi

Kimya Eğitimi

Asil : Esra Cesur Sarıcı

Yedek: Ceren Soysal