EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Tanıtım


Eğitim Süresi


   • Bölümüzdeki programların öğrenim süresi 4 yıldır.
   • ODTÜ’de eğitim dili İngilizce olduğundan programımızı kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam ederler.
   • Yeterli düzeyde İngilizce bilen öğrencilerimiz, akademik yılın başında yapılan sınavdan yeterli puanı aldıkları taktirde hazırlık sınıfını atlayarak 1. sınıf derslerini almaya başlayabilirler.


Alınan Dersler


     Bölümümüz öğrencileri eğitim-öğretim süreci içerisinde;

   • matematik, fizik ve kimya alanındaki derslerin yanı sıra, bu alanların öğretimine yönelik teorik bilgi ve pratik uygulamalar içeren dersler ile genel pedagoji derslerini;
   • bölümümüzden ve diğer bölümlerden kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmeli dersleri almaktadır.


Çift Anadal, Yandal Olanakları


     Bölümümüz öğrencilerinin çift anadal veya yandal programına başvurarak bu program dahilindeki dersleri takip etme olanakları vardır.


Yurt Dışı Eğitim Olanakları


Öğrencilerimiz lisans eğitimleri sırasında, Erasmus+ programı ile yurtdışında eğitim alabilirler ve mevlana değişim programına katılabilirler.


Fiziksel Olanaklar


     Bölümümüz öğrencilerinin kullanımına sunulan fakülte bünyesindeki 3 bilgisayar sınıfına ek olarak;

   • Matematik laboratuvarı,
   • Fizik laboratuvarı,
   • Kimya ve Biyoloji laboratuvarı,
   • bulunmaktadır.

Laboratuvarlar


İş Olanakları


Mezunlarımız;

   • devlet okullarında ya da özel 
   • okullarda branş öğretmeni,
   • yurt dışında ingilizce eğitim veren 
   • okullarda öğretmen,
   • yurt içi ve yurt dışında yüksek 
   • öğretim kurumlarında akademisyen,
   • eğitsel içerik geliştiren özel şirketlerde eğitsel tasarımcı ve eğitim uzmanı,
   • toplum ve bilim merkezlerinde uzman,

olarak çalışabilmektedir.